navigation icon close icon
menu icon

Afkopen van erfpacht in Amsterdam is nu voor veel huiseigenaren interessant

De gemeente Amsterdam hanteert tot en met 2019 de gunstige WOZ-waarde van 2014 (tenzij de WOZ-waarde van 1-1-2015 lager is). Daarnaast ontvangen huiseigenaren 25% korting op de afkoopsom én op de nieuwe canon in het eeuwigdurende stelsel. Deze overstappremie krijgt u ook als u ná 2019 wilt overstappen naar eeuwigdurende erfpacht.

De wethouder legt uit Uniek Erfpachtadvies Rapport

Maak een keuze van uw situatie

Ik heb de berekening gedaan
en wil de afkoop van de erfpacht financieren

Financieren

Erfpachtcanon is aftrekbaar van de belasting, net als de hypotheekrente. Ook de rente voor het afkopen van erfpacht is fiscaal aftrekbaar en u kunt het afkopen van uw erfpachtcanon in uw hypotheek meefinancieren of als separate financiering (krediet). De rente die u betaalt voor het krediet of de hypotheeklening om het erfpachtcanon af te kopen is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Het afkopen van de eeuwigdurende erfpacht (sec de eeuwigdurende erfpacht, of uw huidige tijdvak plus eeuwigdurende erfpacht) kunt u financieren via een hypotheek of een krediet.

De rentelasten zijn in beide financieringsvormen aftrekbaar mits er contractueel een aflossing (lineair of annuïtair) is vastgelegd. Mogelijk valt het te financieren afkoopbedrag nog binnen uw hypothecaire inschrijving. U heeft dan als voordeel dat u geen notariskosten voor een nieuwe hypotheekakte hoeft te maken. Als u de afkoop niet binnen de hypothecaire inschrijving kunt financieren, dan zal voor kleinere bedragen (tot € 25.000,-) een krediet doorgaans voordeliger zijn. Voor grotere bedragen ligt hypothecaire financiering meer voor de hand.

Wilt u meer informatie of advies over de financieringsmogelijkheden, neem dan contact met één van de onderstaande adviseurs. Het is handig als u al een aanbieding van de gemeente heeft ontvangen waarmee wij inzicht kunnen krijgen in het te financieren afkoopbedrag.

Lees verder

Kies uw eigen adviseur

Ik wil advies
of het afkopen van de erfpachtcanon gunstig is voor mij

Advies

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt of afkopen van de erfpacht voor u gunstig is gelet op:

  • Het financiële voordeel
  • De zekerheid die u ‘koopt’
  • De waardevermeerdering van uw woning

Voor het beantwoorden van deze vragen kunnen wij u helpen met een berekening en ook met een ‘erfpachtadvies’. Het is handig als u al een aanbieding van de gemeente heeft waarmee wij inzicht kunnen krijgen in het afkoopbedrag voor uw woning. Maak een vrijblijvende afspraak zodat wij u kunnen informeren over de mogelijkheden.

Voor- en nadelen van afkopen Erfpacht

Het kan aantrekkelijk zijn om de erfpachtcanon voor een bepaalde periode af te kopen. Bent u bijvoorbeeld van plan om lang in uw huis te blijven wonen, dan kan een grote som in één keer voordeliger uitpakken dan een betaling in kleine jaarlijkse bedragen. Ook kan een afgekochte canon uw huis extra interessant maken voor potentiële kopers. Denkt u erover om uw canon af te kopen? Overleg dan goed met uw hypotheekadviseur. Deze zet de voor- en nadelen tegen elkaar af en vertelt u of afkopen de moeite waard is.

Argumenten om wel de erfpacht af te kopen zijn:

  • U bent niet meer afhankelijk van de grillen van de gemeente (of andere verpachter)
  • Een bank geeft gemakkelijker een hypotheek op een huis met eigen grond
  • Een huis op eigen grond is beter verkoopbaar doordat er minder onzekerheden zijn voor de koper
  • Bebouwbare grond is vooral in de stad en op mooie plekken schaars

Overigens is het zo dat het voor de gemeentelijke belastingdienst niet uitmaakt, want de aanslag WOZ gaat er altijd vanuit dat het eigen grond is. Door de erfpacht af te kopen verandert de WOZ-aanslag niet, maar stijgt wel de waarde van uw huis.

Lees verder

Kies uw eigen adviseur

Ik wil meer informatie
over het afkopen van de erfpachtcanon

Erfpacht

Erfpacht is de huur die u betaalt voor het gebruik van de grond waarop uw koophuis staat. De prijs en de duur van de erfpacht worden via de notaris geregeld. De hoogte ervan is gebaseerd op de grondwaarde en wordt meestal voor een lange periode vastgelegd. Wanneer een vijftig jaar oude erfpachtovereenkomst herzien wordt, kunt u zomaar een enorme prijsstijging voor de kiezen krijgen – vooral als u op een toplocatie midden in de stad woont.

Als u een huis op erfpachtgrond wilt kopen, dan tellen de kosten van de erfpacht mee bij het bepalen van uw maximale hypotheek. De periodieke betaling van een hoge erfpacht kan flinke druk uitoefenen op uw maandlasten. In veel gevallen is de erfpacht overigens wel aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Het is belangrijk om te weten wanneer de erfpacht wordt herzien. Bij een herziening bestaat de kans dat de kosten flink gaan stijgen. Kunt u zo'n stijging opvangen met uw hypotheek?

Erfpacht afkopen in Amsterdam

De gemeenteraad van Amsterdam stemde op 28 juni 2017 in met de Overstapregeling voor eeuwigdurende erfpacht. Erfpachters met een woning kunnen sinds 1 oktober 2017 vrijwillig overstappen.

Ga naar de video over erfpacht >> Ga naar de video over erfpacht >>

Geen onzekerheid meer over erfpachtkosten door de onvoorspelbaarheid van de markt. Dat is de achterliggende gedachte bij de hervorming van het stelsel. Erfpachters (en toekomstige kopers van hun woning) weten waar ze aan toe zijn.

De Overstapregeling geldt voor alle erfpachters met een woning. Zij kunnen ervoor kiezen om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Deze overstapregeling geldt niet voor eigenaren van commercieel en maatschappelijk vastgoed.

Vanaf 1 oktober 2017 kunt u via het Overstapportaal van de gemeente Amsterdam een aanbieding (offerte) aanvragen.

De gemeente biedt gunstige voorwaarden aan voor erfpachters die voor 2020 overstappen. Ze neemt voor hen de WOZ-waarde van 2014 of 2015 als vertrekpunt. Dat kan flink schelen, als u verwacht dat de WOZ-waarde in Amsterdam de komende jaren flink blijft stijgen. Alle overstappers krijgen daarnaast, los van het moment, 25 procent ‘overstapkorting’ op het eindbedrag, bovenop een korting op de grondwaarde van 10 procent. Ook dat scheelt flink, vooropgesteld dat de waardebepaling van de grond realistisch is.

Wie zijn erfpacht ineens wil afkopen, kan dus vanaf oktober 2017 een prijsopgaaf krijgen. Wie in termijnen de erfpacht wil afkopen, kan in ieder geval de waarde van de grond laten vastleggen. Hij zal zijn lopende contract moeten uitdienen, maar weet wel waar hij daarna aan toe is. Wie helemaal niet wil overstappen, blijft in het huidige systeem, mét vooruitzicht op een (fors) hogere erfpachtcanon door een sterk gestegen WOZ-waarde.

Via deze website kunt u contact opnemen met een adviseur die u meer informatie kan geven over het financieren van afkoop én over de vraag of het afkopen van de erfpacht raadzaam voor u is.

Lees verder

Kies uw eigen adviseur

Deelnemers

Wie zijn wij?

Afkopenerfpacht.nl is een co-creatie van een select aantal deskundige Amsterdamse hypotheekadvieskantoren. Via deze website willen wij Amsterdamse woningbezitters informeren en faciliteren bij het eeuwigdurend afkopen van hun erfpacht. U kunt via deze website berekeningen maken, vragen stellen over financieringsmogelijkheden en/of een afspraak maken met een adviseur.