navigation icon close icon
navigation icon

Privacy Statement

We bewaren en gebruiken uitsluitend informatie en e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt.

De e-mailadressen en informatie worden door de Nationale Hypotheekbond B.V. gebruikt voor marketing- en servicedoeleinden indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of indien u lid bent van de Nationale Hypotheekbond B.V. Deze toestemming is altijd weer in te trekken door dit aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden door middel van een rechtstreekse link.

Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. U heeft op verzoek de mogelijkheid om de door ons van u opgeslagen informatie in te zien, aan te passen en te voorzien van toevoegingen.

Disclaimer

Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van afkopenerfpacht.nl toepassing. Door het gebruik van de website, downloads en tools accepteert u deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De Nationale Hypotheekbond doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de website geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers en derden nemen op basis van informatie op de website zijn geheel voor eigen rekening en risico van de gebruiker of derden. De Nationale Hypotheekbond kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken werkt.

De Nationale Hypotheekbond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de gegevens op deze website en tools kunnen geen rechten ontleend worden.

Geen advies

De of via deze internet aangeboden informatie is bedoeld voor algemene doeleinden en mag niet worden gebruikt als vervanging voor advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Rechten

De Nationale Hypotheekbond, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, tools, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Het is niet toegestaan om iets van de site overnemen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Nationale Hypotheekbond.

Wijzigingen

De Nationale Hypotheekbond mag de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van tevoren aan te kondigen.

Links

Afkopenerfpacht.nl kan links en verwijzingen bevatten naar andere websites. Voor inhoud en uitstraling van deze websites kan de Nationale Hypotheekbond geen verantwoordelijkheid dragen.

Cookiebeleid

Bij het bezoek van afkopenerfpacht.nl kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer, dit gebeurt in de vorm van een cookie. Een cookie is een klein bestandje dat wordt opgeslagen op uw computer. Een cookie helpt u en ons om bij een volgend bezoek u automatisch te herkennen, dit bestandje kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren.

U kunt het opslaan van cookies weigeren door het aanpassen van de instellingen van uw computer, een aantal vergelijkingen en tools op deze website kunnen bij het weigeren van cookies niet goed werken.

Statistieken

Afkopenerfpacht.nl maakt voor het verzamelen van bezoekersgegevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-programma van Goolge Inc. Goolge Analytics maakt gebruik cookies om zo informatie te verzamelen over het gebruik en de gebruiksvriendelijkheid van afkopenerfpacht.nl. De rapporten van Goolge Analytics gebruikt de Nationale Hypotheekbond om haar dienstverlening te verbeteren.

Voice-logging

De Nationale Hypotheekbond kan telefoongesprekken opnemen ter verificatie van een onderzoek naar opdrachten, transacties, marketing en opleiding van medewerkers.

Terug naar hoofdpagina